Polecamy

Muzeum Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej

Muzeum Turystyki Górskiej na Jaworzynie KrynickiejPod szczytem Jaworzyny Krynickiej znajduje się schronisko PTTK przy którym działa Muzeum Turystyki Górskiej. Jest to jedno z kilku działających w polskich górach prezentujących historię ich poznawania oraz przybliżających tradycje uprawiania turystyki górskiej w Polsce oraz na ziemiach, które niegdyś do Polski należały. 

Muzeum na Jaworzynie krynickiej otwarto w 1970 roku. Jego ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim historii turystyki na terenie Beskidu Sądeckiego oraz walkom partyzanckim w paśmie Jaworzyny Krynickiej. 

Najcenniejszym eksponatem na wystawie jest pochodząca z przedwojennego jaworzyńskiego schroniska księga pamiątkowa. Obiekt uległ spaleniu ale księgę udało się uratować. Zachowały się tu wpisy wielu osób związanych z początkami zorganizowanej turystyki na tych terenach. Na wystawie nie mogło zabraknąć gablot poświęconych najwybitniejszym działaczom turystycznym – Kazimierzowi Sosnowskiemu, który był jednym z pomysłodawców Głównego Szlaku Beskidzkiego czy Waleremu Goetelowi, współtwórcy przygranicznych parków narodowych. Osobną część wystawy stanowią dzieje walk partyzanckich w Beskidzie Sądeckim a szczególnie w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, co stanowiło bardzo ważny epizod działań wojennych w regionie. Oddzielną salę poświęcono historii turystyki w Beskidzie Sądeckim gdzie prezentowany jest dorobek lokalnych działaczy turystycznych oraz dzieje wytyczania szlaków i budowy schronisk w tym terenie.

W wędrówkach po Beskidzie Sądeckim warto zahaczyć o Muzeum Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej aby poznać bogate tradycje udostępniania tego pięknego fragmentu Polski wszystkim przybyszom.