Polecamy

Polany

W dolinie Mostyszu, wciśnięta między strome zbocza Gór Grybowskich – Sołtysiego Wierchu, Kiczery Wielkiej i Pasiecznej znajduje się spora, licząca ponad 400 mieszkańców wieś Polany. Leży ona przy szosie z Grybowa do Krynicy. 

Miejscowość powstała w XVI wieku w dobrach biskupów krakowskich. Lokowana była na prawie wołoskim i wyodrębniła się najprawdopodobniej z gruntów należących do sąsiedniej Florynki. Polany leżały przy trakcie handlowym co zapewniało im pomyślny rozwój. Już w XVII wieku istniała tu karczma, młyn oraz stawy rybne. Po likwidacji Kresu Muszyńskiego przez władze austriackie w Polanach osiedliło się kilka rodzin żydowskich. Mieszkali tu także Polacy. 

W 1914 roku doszło tu do potyczki wojsk rosyjskich z austriackimi. Poległych żołnierzy pochowano na cmentarzu wojennym w sąsiedniej Florynce. Natomiast w 1918 roku, kiedy na terenach tych powołano tak zwaną Republikę Floryniacką, grupującą Łemków dążących do autonomii Polany poparły tę inicjatywę. Ruch wygasł w ciągu kilku miesięcy a jego twórcy zostali postawieni przed sądem gdzie po procesie zostali uniewinnieni.

Po II wojnie światowej w wyniku wysiedleń wieś opustoszała. Pozostało jedynie kilka rodzin mieszanych. Na miejsce Łemków przybyli osadnicy polscy. 

Pamiątką po dawnych mieszkańcach jest położona na wzniesieniu w centrum wsi drewniana cerkiew pod wezwaniem świętego Michała. Wewnątrz zachował się kompletny ikonostas oraz polichromie iluzjonistyczne. 

W południowej części wsi znajduje się zagroda należąca dawniej do Eugeniusza Foryckiego, który zgromadził tu budynki gospodarskie oraz sprzęty domowe używane przez Łemków. Niestety obecni właściciele nie pozwalają na zwiedzanie obejścia ale z drogi można zobaczyć chyżę, spichlerz oraz wiatrak.