Polecamy

Piorunka

Piorunka położona jest przy drodze z Berestu do Mochnaczki. Otaczają ją strome wzniesienia Chłopskiego Wierchu i Harniaków Wierchu. Miejscowość ciągnie się wzdłuż szosy w zabudowie ulicówki. 

Piorunka była jedną z najpóźniejszych wsi lokowanych w państwie muszyńskim biskupów krakowskich na prawie wołoskim. Powstała w 1634 roku. Była to duża wieś, której mieszkańcy – Łemkowie trudnili się przede wszystkim rolnictwem. Po II wojnie światowej zostali oni wysiedleni a na ich miejsce sprowadzono polskich osadników.

Po dawnych mieszkańcach Piorunki pozostała pochodząca z końca XVIII wieku drewniana cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. W początkach wieku XX została ona przebudowana przez co zyskała duże, zakończone półokrągło okna. Jest to budowla w stylu zachodniołemkowskim, trójdzielna, z masywną wieżą o pochyłych ścianach, nakryta dachami namiotowymi. Wewnątrz znajduje się ikonostas skomponowany w II połowie XX wieku z ikon i elementów znalezionych w cerkwi i budynkach plebańskich. Najstarsze jego części pochodzą z XVII wieku. Przy cerkwi znajduje się dawny cmentarz łemkowski z ciekawymi przykładami miejscowej kamieniarki.