Polecamy

Muszynka

Poniżej Przełęczy Tylickiej, nad potokiem Mochnaczka leży niewielka miejscowość o tej samej nazwie. Znajduje się tu punkt przekraczania granicy ze Słowacją skąd szybko można się dostać do Bardejowa, miasta wpisanego na listę UNESCO oraz położonych niedaleko niego basenów termalnych w Bardejowskich Kupelach.

Szlak komunikacyjny przez Przełęcz Tylicką przebiegał już w średniowieczu. Wędrowali nim głównie kupcy handlujący węgierskim winem. Nie dziwi więc fakt dość wczesnej lokacji wsi w tym miejscu. Została ona założona po raz pierwszy w 1356 roku na prawie niemieckim. Jednak przybyli osadnicy nie byli w stanie gospodarować w ciężkim górskim terenie. Ponowna lokacja wsi tym razem na prawie wołoskim miała miejsce w początkach XVI wieku. Kiedy po podpisaniu unii brzeskiej w Tyliczu wybuchł konflikt między właścicielami miasta, biskupami krakowskimi a prawosławnymi mieszkańcami parafia z Tylicza została przeniesiona właśnie do Muszynki. Jednak wkrótce na tych terenach zatriumfowała unia. W okresie konfederacji barskiej nad Muszynka znajdował się jeden z największych obozów konfederackich, którego ślady można oglądać do dziś w rezerwacie Okopy konfederackie. Złote czasy dla wsi nastały w dobie autonomii galicyjskiej kiedy granica z Węgrami była otwarta. Ruch na szlaku był bardzo duży a w Muszynce pracowały aż trzy karczmy dla obsługi podróżnych. Przewożono tędy na tereny dzisiejszej Słowacji korę świerkową i dębową wykorzystywana do garbowania skór. Z kolei z południa przeganiano stada wołów na targi w Tyliczu. Miejscowa ludność licznie odwiedzała tez jarmarki w Bardejowie czy Preszowie. Kiedy w 1918 roku pojawiła się granica między Polską a Czechosłowacją miejscowi przyjęli ją z niezadowoleniem. Częste stały się akty usuwania nocą słupków granicznych. Podczas II wojny światowej przez Muszynkę wiódł szlak kurierski na Węgry. Natomiast miejscowa ludność wykorzystywała go do celów przemytniczych. Aby ukrócić ten proceder zbudowano we wsi strażnicę Grenzschutzu. Po wojnie ludność łemkowska została wysiedlona a na jej miejsce sprowadzono Polaków.

Najważniejszym zabytkiem wsi jest dawna cerkiew grekokatolicka z końca XVII wieku. Nad wsią znajduje się rezerwat Okopy konfederackie do których dojść można ze wsi żółtym szlakiem.