Polecamy

Mochnaczka

Mochnaczka jest dużą wsią położoną w dolinie potoku o tej samej nazwie przy szosie łączącej Tylicz z Krynicą przez przełęcz Huta. Ze względu na swoje rozciągnięcie na przestrzeni ponad 5 kilometrów jest podzielona na Mochnaczkę Wyżną i Niżną. 

W końcu XVI wieku Jan Świątkowski otrzymał od biskupa Myszkowskiego przywilej lokacyjny dla dzisiejszej Mochnaczki Wyżnej. Około 50 lat później z jej gruntów wyodrębniła się Mochnaczka Niżna. W latach dwudziestych XVII wieku powstała w Mochnaczce parafia unicka wchodząca w skład dekanatu muszyńskiego. Mieszkańcy wsi trudnili się głównie rolnictwem i wypasem. Mieszkający tu Łemkowie zostali w 1947 roku wysiedleni w ramach Akcji Wisła. Na jej miejsce sprowadzono tu ludność polską.

Główne zabytki zgromadzone są w Mochnaczce Niżnej. Najważniejszym z nich jest drewniana, dziewiętnastowieczna cerkiew pod wezwaniem świętego Michała pełniąca obecnie funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Jest to cerkiew zachodniołemkowska, trójdzielna z masywną wieżą o pochyłych ścianach. Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas. Nieco dalej na południe w stronę Tylicza znajduje się drewniana kaplica z końca XVIII, którą ufundował tutejszy proboszcz. Wewnątrz znajduje się kompletne wyposażenie z ciekawym ikonostasem, który nie stanowi jednej płaszczyzny tak żeby zmieścił się w ciasnym wnętrzu. Kaplicą opiekują się siostry Michalinki zamieszkujące dawna plebanię grekokatolicką. Najciekawszym obiektem Mochnaczki Wyżnej jest natomiast pochodząca z początku XVIII wieku niewielka kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

W pobliżu cerkwi przechodzi przez Mochnaczkę Wyżną czerwony Główny Szlak Beskidzki, którym można się udać do Krynicy lub w stronę Hanczowej. Na południu wsi, za jej ostatnimi zabudowaniami szosę przecina z kolei zielony szlak z Wysowej do Muszyny.