Polecamy

Berest

Berest to duża wieś leżąca w Beskidzie Niskim, przy trasie z Grybowa do Krynicy. Położona jest w dolinie potoku Mostysz a otaczają ją strome wzniesienia tak zwanych Gór Grybowskich. 

Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego słowa brzost oznaczającego wiąz górski.

Pierwsze wzmianki o Bereście pochodzą z XVI wieku. Była to wtedy wieś lokowana na prawie wołoskim i zamieszkała przez ludność wyznania prawosławnego. Wchodziła w skład klucza dóbr biskupów krakowskich z siedziba w Muszynie. Po II wojnie światowej ludność łemkowska została stąd wysiedlona a na jej miejsce sprowadzeni zostali Polacy. 

W centrum wsi przy skrzyżowaniu z drogą do Piorunki i Czyrnej znajduje się najważniejszy zabytek Berestu – połemkowska, dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Zbudowana w stylu zachodniołemkowskim posiada piękne proporcje. Tuż obok niej stoi znacznie młodsza dzwonnica o bardzo charakterystycznym dachu wyglądającym niemal jak chińska pagoda. Przy cerkwi znajduje się cmentarz parafialny ze starymi nagrobkami oraz pomnikowy dąb. W cerkwi warto zwrócić uwagę na otoczony kultem obraz Matki Bożej Bolesnej, który został tu przeniesiony z cerkwi w Izbach. Legenda głosi, że modlił się przed nim sam Kazimierz Pułaski przed wyruszeniem na bitwę.