Polecamy

Miejscowości

Berest
Berest to duża wieś leżąca w Beskidzie Niskim, przy trasie z Grybowa do Krynicy. Położona jest w dolinie potoku Mostysz a otaczają ją strome wzniesienia tak zwanych Gór Grybowskich. Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego słowa brzost oznaczającego wiąz górski. Pierwsze wzmianki o Bereście pochodzą z XVI wieku. .»»»
Czyrna
Czyrna leży w dolinie potoku Czyrnianka, będącego dopływem Białej. Położona jest u stóp Banickiej Góry, przy drodze z Berestu do Mochnaczki. Liczy około 200 mieszkańców, ale ciągnie się przez kilka kilometrów wzdłuż potoku zachowując charakterystyczny dla tych terenów układ ulicówki. Miejscowość byłą lokowana na prawie wołoskim w 1574 roku »»»
Mochnaczka
Mochnaczka jest dużą wsią położoną w dolinie potoku o tej samej nazwie przy szosie łączącej Tylicz z Krynicą przez przełęcz Huta. Ze względu na swoje rozciągnięcie na przestrzeni ponad 5 kilometrów jest podzielona na Mochnaczkę Wyżną i Niżną. W końcu XVI wieku Jan Świątkowski otrzymał od biskupa Myszkowskiego przywilej lokacyjny dla dzisiejszej Mochnaczki Wyżnej. »»»
Muszynka
Poniżej Przełęczy Tylickiej, nad potokiem Mochnaczka leży niewielka miejscowość o tej samej nazwie. Znajduje się tu punkt przekraczania granicy ze Słowacją skąd szybko można się dostać do Bardejowa, miasta wpisanego na listę UNESCO oraz położonych niedaleko niego basenów termalnych w Bardejowskich Kupelach. »»»
Piorunka
Piorunka położona jest przy drodze z Berestu do Mochnaczki. Otaczają ją strome wzniesienia Chłopskiego Wierchu i Harniaków Wierchu. Miejscowość ciągnie się wzdłuż szosy w zabudowie ulicówki. Piorunka była jedną z najpóźniejszych wsi lokowanych w państwie muszyńskim biskupów krakowskich na prawie wołoskim. »»»
Polany
W dolinie Mostyszu, wciśnięta między strome zbocza Gór Grybowskich – Sołtysiego Wierchu, Kiczery Wielkiej i Pasiecznej znajduje się spora, licząca ponad 400 mieszkańców wieś Polany. Leży ona przy szosie z Grybowa do Krynicy. Miejscowość powstała w XVI wieku w dobrach biskupów krakowskich. Lokowana była na prawie wołoskim i wyodrębniła »»»
Tylicz
Tylicz jest dużą, liczącą prawie 2000 mieszkańców wsią położona u ujścia Mochnaczki do Muszynki. Przebiega przez niego droga krajowa numer 75 do punktu przekraczania granicy na Przełęczy Tylickiej. Jest to duży ośrodek turystyczny i wypoczynkowy. Na okolicznych górach, między innymi na zboczach Szwarcowej i Bradowca działają w sezonie wyciągi narciarskie. »»»
Krynica Zdrój
Większość turystów przyjeżdżających do Krynicy nie zdaje sobie sprawy z tego, że miejscowość ta istniała na długo przed utworzeniem uzdrowiska i odkryciem dobroczynnego działania tutejszych wód mineralnych. Kojarzona jest przede wszystkim z parkiem zdrojowym, pijalnia wód mineralnych oraz jednym z największych w Polsce uzdrowisk. »»»